Pendlertjek hjælper til billigere, sundere og grønnere rejse

Udfordring

{

2.350 kr. om måneden kan hver pendler i gennemsnit spare ved at skifte bilen ud med et periodekort til bus, tog og metro. Udfordringen er at få billisterne overbevist.


DOT - Din offentlige transport er med til at understøtte vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet samt grøn omstilling på hele Sjælland. Pendlerne er en vigtig målgruppe for at kunne opfylde målene. Men pendlere er vanemennesker, når de vælger transportform. De vælger ofte bilen per automatik uden at undersøge om offentlige transport bedre kan betale sig. De kan derfor være svære at flytte eller bare få til at se på mulighederne med offentlig transport.

Løsning

{

Advance blev hurtig klar over, at der var brug for en nem, involverende og brugervenlig måde at præsentere et oplysningsgrundlag for pendlere. En prototype af pendlertjek applikationen blev testet af rejsehold, som besøgte virksomheder og uddannelsesinstitutioner og på denne baggrund gik vi i gang med at udvikle et brugerInterface i tråd med DOTs stil og tone. Visualiseringen af dataoutput fik et iøjefaldende design, der understøtter budskaberne og oplevelsen blev optimeret med nye features omkring sundhed og miljø.

Med den færdige løsning kan pendleren på få sekunder se, hvor lang tid det tager at komme fra A til B med offentlig transport, bil eller cykel. Og hvad det koster pr. måned. Pendlertjek viser også, hvor mange kalorier br forbrænder afhængigt af, hvilken transportform pendleren vælger, og hvor meget transportforbruget belaster klimaet.

Resultater

{

Pendlertjek har dagligt besøg af pendlere, som tjekker, hvordan de kommer hurtigst, billigst og sundest fra A til B. Besøgstallet er endnu højere i de periode, hvor et rejsehold bruger det som værktøj ved besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner og i samarbejde med kommuner. Her får ansatte og studerende øjnene op for fordelene med offentlig transport med et hurtigt pendlertjek.


*Resultaterne er baseret på 3000 gennemførte pendlertjek. Kilde: Movia

Resultater

90 %

af pendlerne

kan spare penge ved at vælge offentlig transport frem for bilen

41 %

af pendlerturene

kan gøres hurtigere med offentlig transport i forhold til at cykle

14 %

af pendlerturene

kan gøres hurtigere med offentlig transport i forhold til bil