Advance-partner med i Danish Digital Award

{

Vores egen Sofie Svarre, der er Head of Insight & Strategy og Partner hos Advance er blevet håndplukket til at sidde juryen ved årets Danish Digital Award (DDA). Vi har spurgt Sofie om hendes forventninger til opgaven, og hvad hun ser som de største forandringer og muligheder inden for det digitale.


Hvorfor er du med i Danish Digital Award?


Når man får muligheden for at være med til at sætte sit præg på, hvad der skal hyldes som årets mest inspirerende, effektive og veludførte digitale arbejde, så siger man selvfølgelig pænt ’ja tak’. Det er en mulighed for at se en masse spændende cases, have nogle faglige diskussioner på tværs af annoncører og bureauer i juryarbejdet og naturligvis også en mulighed for at spotte gode talenter bag de indsendte cases. 


Hvad vil du kigge efter?


Jeg er jurymedlem i to ret forskelligartede kategorier: ”Effectiveness” og ”Purpose & Impact”. Effectiveness kategorien opererer på tværs af alle typer digitalt arbejde, platforme og kanaler. Her handler det om den rendyrkede effekt ift. målsætninger sat for arbejdet. Det er således en af de kategorier – foruden e-commerce og microsites – som vægter resultater allertungest. Noget af det vi kommer til at kigge særligt efter i denne kategori er, at vi taler reelle forretningsmæssige resultater som f.eks. leads, salg og loyalitet.


Purpose & Impact kategorien er en ny og meget spændende kategori, som er en naturlig udbygning til DDAs øvrige kategorier i kraft af det fokus, der er på hele purpose-begrebet og virksomheder og organisationer, som gør en samfundsmæssig forskel. Her håber jeg særligt at se cases, hvor der er en oprigtig, naturlig og relevant sammenkobling mellem en virksomhed og dens purpose. Noget, der reelt gennemsyrer virksomhedens ageren fremfor blot at være et populistisk reklamestunt. Noget, der lever længere end selve arbejdet og gør en forskel på lang sigt, så vi ikke bare skaber opmærksomhed og flytter holdninger, men rent faktisk ser en forandring af handling.


Hvilken betydning har digitalisering haft på dit område?


Som strategisk planner arbejder man jo i bund og grund med hele tiden at udvikle og sikre relationen mellem brandet og (for)bruger. Det er uforandret. På det praktiske plan er mængden af kilder til forståelse af den relation eksploderet. For planneren betyder det, at der i samarbejde med fx dataeksperter skal bearbejdes langt mere information, men også at man skal være langt stærkere i sine strategiske visioner og  og målsætninger – ellers lider man for alvor den smertefulde ’information overload død’. Uden at man har nogen garanti for, at man er udkommet med noget som helst mere værdiskabende – for hverken brandet, brugeren eller samfundet som helhed. Relationen mellem brandet og mennesket er stadig kernen i planner-arbejdet. Med nye muligheder for involvering og inddragelse, er det fortsat verdens bedste arbejde.


Hvad er de største forandringer for brands?


De kreative udfoldelsesmuligheder er blevet langt mere mangfoldige. Det er fedt, fordi grænserne for, hvad et brand egentlig kan og skal engagere sig i hele tiden flyttes. En anden stor forandring er naturligvis, hvordan købsbeslutninger træffes i dag – både i consumer og i business-segmentet, hvor virkeligheden i dag er, at vi gennemfører størstedelen af købsbeslutningsprocessen online under indflydelse af en myriade af inputgivere. Det betyder, at vi skal understøtte en langt mere kompleks customer journey med relevant content, hvilket i sagens natur også er en langt mere kompleks kommunikations-/marketingopgave end tidligere.  Udfordringen er jo så – igen – at være god til at kvalificere, hvad der er rigtigt for det enkelte brand, holde fast i sit DNA og den relevante brandhistorie eller purpose om du vil, og ikke løbe halvhjertet efter alle muligheder. For budgetterne er jo som bekendt ikke steget proportionalt med de kanaler, der skal udvikles til og efterfølgende vedligeholdes. I sidste ende handler det om de stærke kreative idéer, det gode content, den meningsfyldte ’samtale’. Skabt på gode indsigter og operationaliseret og implementeret ved hjælp af alle de redskaber digitaliseringen giver os i forhold til at styrke effekten af arbejdet.


Hvilken kategori ville du helst vinde?


Det er et svært spørgsmål, for jeg synes alle kategorier har deres egen berettigelse. Særligt med den skærpning af bedømmelseskriterierne, der er sket i år. Men lad mig i vanlig awardstil shortliste tre:  1. Purpose & Impact; fordi jeg synes hele idéen om at have en positivt samfundsforandrende agenda er inspirerende og nødvendig

  2. Innovation – established; fordi jeg synes det er interessant at sætte fokus på den digitale innovation, der kommer fra mere etablerede virksomheder. Det giver sig selv, at man som start-up virksomhed slås med en masse grundlæggende problemstillinger af helt fundamental og eksistentiel karakter, som kan sætte en kæp i hjulet for gode innovationer, men som større, etableret virksomhed er det nogle helt andre udfordringer, der melder sig på banen. Jeg glæder mig til at se, hvem der byder ind med gode cases på den front, for det vil være inspirerende for alle

  3. Social – continuous content; fordi netop pointen om at kunne have en vedvarende stemme i SoMe og gennem det lange seje træk blive ved med at udvikle nyt content og fortsat engagere brugerne er nødvendigt ift. mange af de ting, man som brand gerne vil opnå.


 Danish Digital Award bliver afholdt den 19. april 2018.